SELAMAT DATANG

SEMOGA ANDA MENDAPAT INFO MENGENAI PENDIDIKAN KHAS

PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan khas adalah perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan untuk individu berkeperluan khas, atau kurang upaya, yang terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan mental, bermasalah pembelajaran, gangguan emosi dan tingkah laku, gangguan komunikasi(pertuturan dan bahasa), hilang pendengaran, hilang penglihatan atau darjah penglihatan yang rendah, kecacatan fizikal dan golongan pintar cerdas.
Pelajar Pendidikan Khas adalah pelajar yang dikesan mempunyai masalah pembelajaran berasaskan tahap fungsi keupayaan dan definisi dalam beberapa kemahiran keupayaan kognitif, berbahasa dan pertuturan ,menguasai keupayaan membaca, kemahiran pekembangan sosial, perkembangan diri, pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan sebagainya

No comments: